Affärsutveckling

01.

— Vad för typ av affärsutveckling arbetar du med?

Jag arbetar med att se effektiviseringar  inom både personalstyrka och se över företagets möjligheter att förnya, förbättra och lokalisera brister.

02.

— Vad kan företaget förvänta sig av ett samarbete med dig?

De kan förvänta sig en ärlig och opartisk syn på verksamheten för att få ut så mycket som möjligt av konsultationen. Att få stöd i att både se företagets starka sidor och det viktiga svaga sidorna som ska förbättras. Både ut mot ev kunder och personal.

03.

— Privatpersoner, vad kan du hjälpa dom med? Starta företag, coachning osv?

Vill man som privatperson eller företagare ha stöd inom affärsutveckling, personalutveckling eller personligutveckling, så hjälper jag till att dra i dessa trådar för att utmana, motivera och att våga agera i frågor som kan vara svåra.